" د و بـیــتــی هـــــــــــــــــا "

مرا آن دیده ی تر می شناسد

مرا از خویش بهتر می شناسد

به جرم عاشقی ها سر شناسم

مرا ازپشت خنجر می شناسد

************************

نمی دانست معنای خطر را

به باد آشنایی داد سر را

ندیدی ، بوسه باران کرد با شوق

درخت عشق لب های تبر را

***********************

پریشان حال می میرم نباشی

پر از آمال می میرم نباشی

خدا هرگز تو را از من نگیرد

زبانم لال می میرم نباشی

**********************

دگر درد دلم درمان ندارد

مسیر عاشقی پایان ندارد

مرا در چشم خود آواره کردی

نگاهت دور برگردان ندارد

×××××××××××××××××

 

/ 0 نظر / 19 بازدید